تبريك سال نو

گروه فیزیک استان کرمانشاه ضمن آرزوی موفقیت در همه ی زمینه ها برای

همکاران تلاشگر ودانش آموزان عزیز  در عرصه تعلیم و تربیت و علم آموزی 

فرا رسیدن سال 1391 را تبریک می گوید.

هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز بادمنبع:
http://physic-kermanshah.blogfa.com

http://gorooh.parsiblog.com/PhotoAlbum/dars2/10e9328c176de902f34269074578f82d.gif


شنبه 12 فروردین 1391 ، ساعت 03:04 ، تعداد
 بهترین های دانلود