تبلیغات
درسی و آموزشی - معادلات دیفرانسیلی واکنش های شیمیایی >
.   http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gifکانال تلگــرامhttp://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gif                                   http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gifمطالب درسیhttp://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gif                              http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gifصفحه اصلیhttp://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gif                                                                                                    .http://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gifhttp://www.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gif
 معادلات دیفرانسیلی واکنش های شیمیایی >

تعریف سرعت واکنش:

هرگاه واکنش دهنده های یک واکنش را در شرایط مناسبی با هم مخلوط نمائیم، آنها با سرعتی درخور آن شرایط و ماهیت شیمیایی خود، با هم واکنش داده و محصولات واکنش را بوجود می آورند. با گذشت زمان، مقدار واکنش دهنده ها به تدریج زیاد به تدریج کمتر می شود و مقدار مواد حاصل بیشتر می گردد. می توان از همین موضوع برای تعریف سرعت واکنش استفاده نمود.

واکنشهای شیمیایی از دیدگاه های مختلفی قابل تقسیم بندی است. یکی از آنها تقسیم واکنشهای شیمیایی به دو دسته بنیادی و کلی است. هر واکنش بنیادی فقط دارای یک مرحله است و معادله استوکیومتری آن بیانگر واقعیت برخورد مولکولهای واکنش دهنده با هم برای به وجود آوردن محصولات واکنش است. بجز واکنشهای درجه صفر که سرعت همیشه ثابت است، بقیه واکنشها به غلظت بستگی دارد که رفته رفته غلظت کم شده و آخر سر ممکن است به صفر برسد.

معادله واکنش درجه صفر:

معادله واکنش درجه یک:

معادله واکنش درجه دو: ( علامت ویرگول به معنی جدا کردن دو معادله است، یعنی در حالت کلی دو نوع رابطه برای واکنش های درجه دوم داریم)

معادله واکنش درجه سه: ( علامت ویرگول به معنی جدا کردن این معادلات است، یعنی در حالت کلی سه نوع رابطه برای واکنش های درجه سوم داریم)

 منبع:
http://samokphyschem88065.blogfa.com

http://169.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gifفهرست بهترین مطالب درسیhttp://169.parsiblog.com/PhotoAlbum/montazer124/etoiles.gif

پایگاه عکسهای متحرک - gif20.rozblog.com

تعداد - گروه گیف دونی ــ پنجشنبه 10 فروردین 1391 و ساعت 06:50 ق.ظ
 نوشته های پیشین
+ پاورپوینت علوم سوم در مورد نیرو
+ طرح درس اعداد زوج و فرد
+ پاور پوینت مبحث مساحت دایره و روش به دست آوردن آن
+ دانلود طرح درس سالانه فارسی ششم
+ آموزش آزمایشهای هواپیمای کاغذی علوم ششم
+ تقویت حافظه در طب سنتی
+ طرح درس روزانه تدریس تقسیم - ریاضی سوم ابتدایی
+ طرح درس مساحت دایره ریاضی ششم
+ تحقیق دانش آموزی در مورد زلزله
+ تحقیق دانش آموزی کرم ابریشم
+ وب سایت کیف درسی
+ طرح درس ریاضی اول آموزش مفهوم جمع
+ طرح درس الگوریتم غربال اعداد اول
+ طرح درس سالیانه کتاب هنر چهارم
+ پاورپوینت شمارنده های اعداد

صفحات :
 بهترین های دانلود

ورود به صفحه اصلی